Schôdza Felis Tirnavia

2.3.2008 sa konala schôdza členov našej základnej organizácie Felis Tirnavia.

Naša ZO spojila nadšencov z Trnavy a okolia, ktorí majú spoločný záujem – mačky.

Označenie „schôdza“ nie je úplne správne. Bolo to skôr priateľské stretnutie, pretože i keď sa mnohí z nás videli po prvý krát, hneď sme našli spoločnú reč… Potešilo nás, že nie sme sami, ktorí spávajú s mačkami, nie sme jediní, ktorých mačky riadia chod domácnosti … jednoducho sme zistili , že máme všetci spoločnú „diagnózu“ : láska k mačkám.

 Našim milým hosťom bola pani MVDr. Renáta Mudríková. Oboznámila nás so základnými pravidlami správnej výživy mačiek, predstavila nám krmivo Pro Plan a  potešila všetkých milými darčekmi.

To, či sme pozorne počúvali prednášku, si pani Mudríková preverila krátkym vedomostným testom. Ale nespôsobila nám žiadny šok – naopak, pri vypĺňaní testu sme si užili viac zábavy ako strachu. Vzniknuté priateľské vzťahy medzi členmi sa potvrdili aj vzájomným nenápadným opisovaním, ale pani Mudríková bola láskavým a zhovievavým „pedagogickým“ dozorom … 😉

Potom z dotazníkov vylosovala šťastných výhercov milých a užitočných cien…

S jej láskavým súhlasom sa stala krstnou mamou našej ZO Felis Tirnavia – nášho zatiaľ dvojmesačného  „trnavského mačiatka“…

Ďakujem všetkým členom za ich účasť, aj za to, že vytvorili pohodovú, rodinnú atmosféru na našom stretnutí. Ďakujem aj našim mladým chovateľom za pomoc pri obsluhe techniky a pri pohostení.

text a foto ©Mgr. Marta Vozárová

Leave a Reply

Your email address will not be published.