Kontakt

Home / Kontakt

Názov: Mačky Trnava – Felis Tirnavia

IČO: 42404215

Registrácia: Ministerstvo vnútra dňa 19.6.2015 pod č. VVS/1-900/90-46292

Adresa sídla občianského združenia: Lipová 85, 900 27 Bernolákovo

Kontaktná adresa pre poštovú komunikáciu: Pavol Cvengroš, Dánoš 977/4, 925 21 Sládkovičovo

Číslo účtu: SK66 0900 0000 0050 8119 9770
Banka: Slovenská Sporiteľňa – 0900

E-mail: info@felistirnavia.sk