Informácie pre členov

Home / Členovia a CHS / Informácie pre členov

Členské poplatky

Členský poplatok je povinný platiť každý člen OZ. Poplatok je splatný po prihlásení sa do OZ alebo vždy do 30.1. v danom kalendárnom roku.

Od roku 2022 bol stanovený na:

  • pre chovateľov: 11 EUR
  • pre milovníkov mačiek – nechovateľov: 8EUR

Naše OZ zo zaplateného členského odvádza 5EUR ako členský poplatok Federácii Felis Slovakia.

Plemenná kniha FFS

Plemenná kniha Federácie Felis Slovakia poskytuje služby plemennej knihy podľa pravidiel FIFe všetkým individuálnym členom FFS.

https://www.plemennakniha.sk/

Plemenná kniha je úplný register mačiek. To znamená, že Slovenská plemenná kniha mačiek je úplný register mačiek, ktoré boli narodené na Slovensku, alebo dovezené a následne zaregistrované na Slovensku v Slovenskej plemennej knihe mačiek patriacej pod FIFe. Jednoduchšie by sme mohli povedať, že je to register všetkých mačiek, ktorým bolo pridelené registračné číslo národného člena FIFe.