Informácie pre členov

Home / Členovia a CHS / Informácie pre členov

Členské poplatky

Členský poplatok je povinný platiť každý člen OZ. Poplatok je určený Valným zhromaždením a platí vždy na 1 kalendárny rok. Poplatok je splatný po prihlásení sa do OZ alebo vždy do 30.1. v danom kalendárnom roku.

Pre rok 2022 bol stanovený:

  • pre chovateľov: 11 EUR
  • pre milovníkov mačiek – nechovateľov: 8EUR

Naše OZ z tohto poplatku odvádza časť sumy Federácii Felis Slovakia. V rámci Federácie ma naše OZ toľko hlasov, koľko členov máme k 31.3. príslušného kalendárneho roka a odviedli sme za nich poplatok.

Plemenná kniha FFS

Plemenná kniha Federácie Felis Slovakia poskytuje služby plemennej knihy podľa pravidiel FIFe všetkým individuálnym členom FFS.

https://plemennakniha.felisslovakia.sk

Plemenná kniha je úplný register mačiek. To znamená, že Slovenská plemenná kniha mačiek je úplný register mačiek, ktoré boli narodené na Slovensku, alebo dovezené a následne zaregistrované na Slovensku v Slovenskej plemennej knihe mačiek patriacej pod FIFe. Jednoduchšie by sme mohli povedať, že je to register všetkých mačiek, ktorým bolo pridelené registračné číslo národného člena FIFe.