Ako sa stať členom?

Home / O nás / Ako sa stať členom?

 

Našim členom sa môže stať ktokoľvek. Nemusíte byť chovateľ s chovnou stanicou, stačí ak milujete mačky a chcete sa organizovať a zúčastňovať na „mačkarských“ udalostiach.

Ak sa chcete stať našim členom, stačí vypísať prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Prihláška:

Súhlas s spracovaním osobných údajov:

Následne Vami vyplnené a podpísané dokumenty stači zaslať ako scan na e-mailovú adresu: prihlasky@felistirnavia.sk

Následne Vám bude pridelené členské číslo. Po jeho obdržaní je potrebné uhradiť členský poplatok. Ten je stanovený pre chovateľov na 11EUR a pre nechovateľov na 8EUR. Platbu je potrebné vykonať na číslo účtu: SK66 0900 0000 0050 8119 9770. Ako variabilný symbol pri platbe je potrebné uviest Vaše členské číslo bez úvodneho „FT-„.

Ak plánujete odchovávať mačiatka a chcete si zriadiť vlastnú chovateľskú stanicu, neváhajte nás kontaktovať. Registrácia CHS je možná len elektronicky na Plemennej knihe FFS: https://www.plemennakniha.sk/