Vážený členovia, pozývame Vás na členskú schôdzu OZ Felis Tirnavia. Schôdza sa bude konať:

Program schôdze Vám bol zaslaný emailom a zverejnený v Facebook skupine.