1. propagačná výstava v Trnave – 12.9.2009

1. propagačná výstava v Trnave

12.9.2009

Generálny partner:

Mediálny partner:

Moje rozprávanie bude trocha dlhšie, ale o pekných veciach sa dobre píše…

Naša mladá ZO Felis Tirnavia vznikla s jasným cieľom – spájať ľudí, ktorí majú radi mačky. Každý z našich členov vie, že sú to úžasné tvory. Plné jemnej elegancie, ale aj nespútanej slobody a energie. Bohužiaľ, sú aj takí ľudia, ktorí majú k mačkám, možno i pre nedostatočnú informovanosť, negatívny prístup. Reakcie typu – mačka je ako škodná, je to falošné a zákerné zviera, mačky prenášajú len ochorenia – vôbec nie sú ojedinelé. Po zrelej úvahe sme sa rozhodli, že je najvyšší čas ukázať širšej verejnosti v našom regióne, aké sú mačky úžasné!

Propagačná výstava je na tento účel ideálnym prostriedkom. Preto sme sa na jesennej schôdzi minulý rok rozhodli, že do toho pôjdeme a v našom krásnom starobylom meste zorganizujeme 1.výstavu mačiek.

Propagačná, národná , medzinárodná…

V rámci Slovenského zväzu chovateľov sa organizujú na Slovensku rôzne typy výstav. Tou najjednoduchšou formou je propagačná výstava, na ktorej sa mačky neposudzujú, nezískavajú tituly a preto si ani nekonkurujú. Sú vystavené len na obdiv návštevníkom.

Spontánne reakcie divákov na našej výstave boli krajším a vzácnejším hodnotením, ako slová chvály od ktoréhokoľvek renomovaného zahraničného posudzovateľa. Laické oko návštevníka nevie posúdiť kvality štandardu toho-ktorého plemena, ale na druhej strane vie oceniť nielen krásu a spokojnosť vystavených mačiek, ale aj lásku a nadšenie každého vystavovateľa.

Prípravy, prípravy a znova prípravy

S prípravami sme začali už cez prázdniny. Vybavenie všetkých povolení, propagácia akcie, zháňanie sponzorov a pod., to všetko chce čas a hlavne veľa trpezlivosti. V našom klube Felis Tirnavia však máme úžasných členov (aj ich rodinných príslušníkov) a preto sme všetko zvládli včas. Aj mierny kolaps s dovozom a preberaním klietok sa nakoniec zvládol, čo ma znova len uistilo v presvedčení, že dobrí ľudia nevymreli…

Ráno plné očakávaní

Každá výstava sa musí začať veterinárnou kontrolou. MVDr. František Krupan a jeho šarmantná dcéra Lucia prezreli prichádzajúce zvieratá a každej mačičke stihli venovať slová chvály. Veď na výstave boli všetko úspešní šampióni!

Usmievavá výstava

Aj takto by sa mohla pomenovať naša výstava. Že je to trocha neskromné pomenovanie? Vôbec nie. Potvrdí vám to každý, kto na nej bol. Žiadna závisť, nervozita, ani slzy sklamania.

S úsmevom komunikovali vystavovatelia medzi sebou, ale aj s návštevníkmi, s úsmevom sa návštevníci s nami lúčili. A to bolo znamenie, že im bolo u nás dobre…

Na výstave neboli len mačky

Medzi sprievodné akcie výstavy patrilo maľovanie na tvár.

Pod patronátom ho mala Lucka a jej mamina Vierka.

Na výstave nám tak začali pobehovať dvojnohé mačičky, kocúrici a tigríci…

V ďalšom detskom kútiku maľovali deti samotné – tento krát na papier.

Veľká korková nástenka sa rýchlo zapĺňala krásnymi obrázkami.

Vybrať ten najkrajší naozaj nebolo ľahké. Animátorky kútika, ktoré sa deťom venovali celý deň, po výstave rozhodli, komu odovzdáme cenu za najkrajší obrázok. Ak ste zvedaví, kto to bol, kliknite SEM.

Pre návštevníkov sme mali pripravené najnovšie i staršie čísla jediného slovenského časopisu, ktorý sa venuje výlučne mačkám. Časopis Moja Mačka vychádza štvrťročne a je nabitý zaujímavými informáciami. Mnohí sa s ním stretli na našej výstave po prvý krát a verím, že sa stanú jeho vernými čitateľmi. Viac informácií o časopise nájdete na : www.mojamacka.com

 

Propagačná = informačná

Pre dospelých návštevníkov sme mali pripravené letáčiky, ktoré dostávali spolu s hlasovacím lístkom pri vstupe na výstavu. Letáčiky poskytovali základné a najdôležitejšie informácie o tom, ako sa o mačku starať (očkovanie, odčervenie, kastrácia,…) a propagačné materiály od firmy Pro Plan zase informovali o správnej výžive mačiek.

Najvzácnejšie informácie však získavali návštevníci od samotných chovateľov, ktorí ochotne a trpezlivo odpovedali na všetky zvedavé otázky.

Niekedy si len vypočuli úprimné príbehy od ľudí, ktorí sa tešili zo spoločnosti rovnako zameraných nadšencov. Zrazu mnohí z návštevníkov zistili, že rozprávať s láskou o mačkách nie je ani hanba, ani „úchylka“.

A keď si mačičku mohli aj pohladkať, ani sa im z výstavy nechcelo odísť… Čo nás doslova prekvapilo, mnohí sa na výstavu vrátili počas dňa aj viac krát!

Pre vystavovateľov bola odmenou každá pochvala ich štvornohých kamarátov, a s tou veru nikto z divákov nešetril.

Divák – porotca

Každý návštevník sa podieľal na výbere najkrajšieho kocúra výstavy, najkrajšej mačky výstavy a najkrajšie vyzdobenej klietky. Našli sa aj takí, ktorí odovzdávali do schránky prázdne lístky so slovami: „To sa jednoducho nedá, veď všetky sú tak nádherné. Dajte od nás každej jeden hlas!!!“

Ak ste zvedaví, ktoré mačičky vyhrali, kliknite na tento odkaz.

Každý návštevník, ktorý odovzdal svoje hlasy, bol zaradený do veľkého žrebovania o celoročné predplatné časopisu Moja Mačka, krásneho kocúra Bonifáca a darčeky od firmy Pro Plan.

Výhercu samozrejme už máme, TU sa dočítate, kto ním je…

 

A nakoniec – naši mecenáši

Bez našich sponzorov a nezištnej pomoci našich členov, priateľov a rodinných príslušníkov, by určite nemala výstava takú vysokú úroveň a bezchybný priebeh ako mala…

Preto mi dovoľte v mene celej ZO Felis Tirnavia srdečne poďakovať:

riaditeľke Gymnázia A. Merici Trnava Ing. Danke Korekáčovej za prenájom priestorov

www.gamtt.sk

MVDr. Renáte Mudríkovej a firme Pro Plan za pekné darčeky pre vystavovateľov a výhercov

časopisu Moja mačka za mediálnu podporu

MVDr. Františkovi Krupanovi a Lucii Krupanovej za veterinárnu záštitu

www.animal.sk

MVDr. Anne a Stanislavovi Hanzelovi za darčeky pre vystavovateľov

www.veterinahanzel.szm.sk

manželom Kovačikovým za tlač a grafickú úpravu letákov a informačných letáčikov

Ing. Kataríne Prokajovej za ceny – krásnych kocúrikov

Lucii a Viere Némethovej za maľovanie na tvár

Zuzane Somorovej a Zuzane Huňadyovej za organizáciu odvozu klietok

Márii Paukeje za chutné mačacie koláčiky pre návštevníkov (obrázok nemám, lebo sa všetky zjedli…)a jej synovi Kamilovi za organizačnú pomoc

rodinám Švecovej, Danišovej, Krejčovej, Vozárovej, Némethovej a všetkým ostatným členom za organizačnú pomoc

študentom Gymnázia A. merici v Trnave za organizačnú pomoc a prácu s deťmi

Ak som na niekoho zabudla, vopred sa mu ospravedlňujem a o to srdečnejšie ĎAKUJEM!!!!

Nakoniec ďakujem všetkým našim návštevníkom, ktorí nás podporili a vytvorili výbornú atmosféru!!!

Budeme sa na vás tešiť aj o rok.

Už teraz máme veľa nových nápadov…nechajte sa prekvapiť!

text a foto Mgr. Marta Vozárová