Medzinárodná výstava vo Valticiach

21.-22. 6. 2008

Výstava vo Valticiach má svoju dlhoročnú tradíciu a veľké čaro zámockej atmosféry. Tento rok bola pre našich členov veľmi úspešná a som rada, že sa Felis Tirnavia môže ich zásluhou pochváliť s týmito výsledkami:

Vierka Gregušová priniesla na výstavu svoje dve krásne mačičky IP Adelaid von Hunady, SK a IP Cathy Blue Silkiness. Obe mačičky získali CAGPIB. Adelka postúpila do Best in Show, odkiaľ odchádzala s pohárom víťazov!

Majka Paukeje spolu so synom Tomášom vystavovali Archibalda de Chardé, SK, ktorý získal svoj tretí CAP a tým si môže hrdo písať pred meno titul Premior. Jeho posudok plný slov „excelent“ ho posunul do Best in Show, kde jednohlasne vyhral!

Milan a Ľubka Švecoví mali so sebou svojich nádherných kocúrikov, svoj vlastný odchov. Bono a Bruce Pellumian,SK získali krásne posudky plné superlatív a známku V1. Obaja kocúrici majú všetky predpoklady na to, že z nich vyrastú obrovskí a výstavne úspešní „chlapíci“. Ďalšia mačička z CHS Pellumian Medium Color Trully Best,PL si odniesla z výstavy nielen krásny posudok, ale aj známku výborná! Jej zaujímavé sfarbenie očarilo nejedného návštevníka výstavy.

Aďka Ilavská predviedla na výstave nádejnú chovnú mačičku Filomenku von Hunady, SK, ktorá oba dni získala známku V1! Jej nežný sladký výraz „dostal“ nie len posudzovateľov…

Naša nová členka Zuzana Lukáčová predstavila na výstave kocúrika Bonifáca Adams Family,SK. V jeho posudku sa ocitli samé „excelent“ a bol ohodnotený najlepšou známkou V1. Nádejnému kocúrovi prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Všetkým majiteľom, chovateľom ako aj samotným mačičkám k fantastickým úspechom blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu ZO Felis Tirnavia!!!

text a foto ©Mgr. Marta Vozárová