Informácie pre členov

Home / Členovia a CHS / Informácie pre členov

Členské poplatky

Členský poplatok je povinný platiť každý člen OZ. Poplatok je určený Valným zhromaždením a platí vždy na 1 kalendárny rok. Poplatok je splatný po prihlásení sa do OZ alebo vždy do 30.1. v danom kalendárnom roku.

Pre rok 2021 bol stanovený:

  • pre chovateľov: 11 EUR
  • pre milovníkov mačiek – nechovateľov: 8EUR

Naše OZ z tohto poplatku odvádza časť sumy Federácii Felis Slovakia. V rámci Federácie ma naše OZ toľko hlasov, koľko členov máme k 31.3. príslušného kalendárneho roka a odviedli sme za nich poplatok.

Plemenná kniha FFS

Plemenná kniha Federácie Felis Slovakia poskytuje služby plemennej knihy podľa pravidiel FIFe všetkým individuálnym členom FFS.

https://plemennakniha.felisslovakia.sk

Plemenná kniha je úplný register mačiek. To znamená, že Slovenská plemenná kniha mačiek je úplný register mačiek, ktoré boli narodené na Slovensku, alebo dovezené a následne zaregistrované na Slovensku v Slovenskej plemennej knihe mačiek patriacej pod FIFe. Jednoduchšie by sme mohli povedať, že je to register všetkých mačiek, ktorým bolo pridelené registračné číslo národného člena FIFe.

Dokumenty na stiahnutie

Title Download
Stanovy OZ Felis Tirnavia
  1 files      8 downloads
Download
Súhlas s spracovaním osobných údajov
  1 files      14 downloads
Download
Prihláška OZ Felis Tirnavia
  1 files      19 downloads
Download